06 - 48084557
Over Rietveld Taxaties

In zijn jeugdjaren ontstond er bij Dennis Rietveld een grote interesse in de oudere Alfa Romeo’s zoals de Giulietta’s & Giulia’s. De eerste Bertone  werd al aangeschaft voor het rijbewijs was gehaald. Daardoor is deze interesse uitgegroeid tot een gedegen lading kennis, die in de loop der jaren is opgedaan. Met als resultaat inschrijvingen bij de Federatie TMV en VRT, als erkend registertaxateur. Hierdoor werd Dennis Rietveld bevoegd tot het uitvoeren van erkende taxaties  van alle motorvoertuigen, zowel klassiek als modern.

Dennis Rietveld - erkend taxateur TMV VRT

Naast een grote passie voor auto’s was Dennis ook jaren  werkzaam in de automotive branche. Zo kon uiteindelijk passie en werk gecombineerd worden zodat hij sinds 2008 fulltime aan het werk is als erkend taxateur motorvoertuigen.

Sinds januari 2015 is Rietveld Taxaties verder gegaan als VOF, samen met Tamara Lepelaar als medevennoot. Samen werken wij hard aan het uitvoeren van kwalitatief goede taxaties en alle service daaromheen. Zo zijn wij u graag van dienst voor een erkende taxatie of voor de bemiddeling bij aan-of verkoop van uw auto.


Lid Federatie TMV – erkend registertaxateur

Federatie TMV - erkende taxateurFederatie TMV is de beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken in Nederland. Federatie TMV behartigt de beroepsbelangen van de aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders. Daarnaast bewaakt en bevordert de federatie de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar leden. Tot januari 2016 was Dennis Rietveld actief als bestuurslid van de sectie motorvoertuigen.

Website Federatie TMV>>


Ingeschreven VRT – erkend registertaxateur

Lid VRT -erkende taxatie

Inschrijfnummer: 13-377-M   vervaldatum: 1 mei 2023

Sinds 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen. Voor de consument betekent dit dat de herkenbaarheid wat betreft vakbekwaamheid en deskundigheid van taxateurs niet langer bestaat.
Om deze essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken is in 2004 de Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden.

VRT Register>>


FEHAC goedgekeurd taxatierapport- Fehac taxateur

Fehac goedgekeurd rapport - erkende taxatie

Goedkeuring tot 31 maart 2026

Taxatierapporten met het predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat.(bron: Fehac).

Inschrijving FEHAC >>


Hobéon gecertificeerd

Hobéon gecertificeerdCertificaatnr: 40559 – vervaldatum 8 april 2026

Hobéon SKO certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Website Hobeon>>


Bovenstaande inschrijvingen maken dat elke, door ons uitgevoerde taxatie een erkende taxatie is. Alle verzekeraars accepteren hierdoor onze rapporten, zo komt u nooit voor vervelende verassingen te staan.

Reacties zijn gesloten.